6385 SAYILI KANUN

 

6385 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 19.01.2013 tarih ve 28533  sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Kanunu görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

 

         6385 sayılı Kanunda aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir.

 • Türkiye İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanlarının atanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Emekli olduktan sonra kamuda tekrar çalışmaya başlayanların aylığının kesilmesi ve başlatılması ile ilgili konularda düzenlemeler yapıldı.
 • SGK Yönetim Kurulunun yapısında bazı değişiklikler yapıldı. 
 • 5502 sayılı Kanuna ek madde eklenmiştir.
 • 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde düzenleme yapıldı.
 • 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirildi, bu değişikliğe bağlı olarak da 10 uncu madde ile 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıldı. (01.09.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)
 • 5510 sayılı Kanuna geçici 8, 45 ,46, 47 ve 48.nci maddeleri eklendi.
 • 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde değişiklik yapıldı.
 • 5510 sayılı Kanunun geçici 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklendi. 
 • Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının son iki cümlesi yürürlükten kaldırıldı, 19 uncu madde ile de aynı Kanuna geçici 2 nci madde eklendi.  
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına bir cümle eklendi. 

Habere Ait Fotoğraflar

Bu habere ait farklı fotoğraf eklenmemiştir.

TUHİS Kurumsal Web Sayfası 2012